0

Terms and conditions

Izabella Consulting 38182714 Else alfelts vej 102, 9 mf 2300 København S, Danmark Info@Izabellainstitute.com
FORRETNINGSBETINGELSER


Senest opdateret: December 2021
Status: GÆLDENDE

­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Forretningsbetingelser Izabella Consulting  


1. Virksomhedens oplysninger
Izabella Conculting
Else alfelts vej 102, 9 mf 2300 Københavns S, Danmark
CVR: 38182714
TLF: 29241250
Email: Info@izabellainstitute.com

2. Generelt
Izabella Conculting stiller primært online tjenester til rådighed under varemærkerne Izabella Institute, Mindset makeovers og Izabella conculting. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Izabella conculting.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Izabella Conculting og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Vi sælger kun til brugere over 18 år.

Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem brugeren og Izabella Conculting ved bestilling af en eller flere tjenester, accepterer brugeren samtidig disse handelsbetingelser som gælder for adgang til tjenester stillet til rådighed af Izabella Conculting.

3. Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til Izabella Conculting’s tjenester som er bestemt ved bestilling.
Følgende tjenester indgår i Izabella Conculting:
1. Træn dit mindset til succes  - Frigør dine mønstre 1:1 coaching forløb
2. Slip din indre kritiker – Fra kritiker til cheerleader (KTC)
3. Selvkritik til tankeflow på 66 dage 
4. Teknisk support 

De enkelte tjenester består af følgende:
1. Træn dit mindset til succes: (3-12 md. Samtaler) svarende til 24-48 sessioner á 1,5 time inkl. øvelser/opgaver og materiale pr. År.
Adgang til telefonisk/skriftlig support + Gratis gruppe - Mindset makeovers.  

2. Slip din indre kritiker – Fra kritiker til cheerleader (KTC): - 10 moduler i form af online materiale/undervisnig formidlet i zoom/Simplero - Adgang til lukket gruppe (12 måneder) – gruppesamtaler hv. 14 dage, individuelle sessioner er 1 pr. måned ( hvis du har købt i perioden fra 1.1 - 31.3-2022)  
Hvis du har købt efter d. 1.4 er der ubegrænset 1:1 coaching, de 12 måneder du deltager på KTC. Dette foregår ved at booke en tid i kalenderen. Varrighed af 1:1 kan være fra 15 -90 min. 

1 fysisk workshop, hvor logi og kost er inkluderet.
Workshoppen vil foregå på Sjælland eller Jylland. 

3 online workshops om året


(12 måneder) - Garanti: Slip af med at bliver overrumplet af din indre kritiker eller få alle dine penge retur. (Garantien bortfalder hvis du ikke følger programmet, ikke deltager i både gruppe og i de individuelle coachingsessioner og ikke overholder din betalingsplan)

4. Adgang til tjenesterne
Brugeren skal for at få adgang til tjenesten registrere en brugerkonto på portalen Simplero.

5. Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort. Ved registrering skal brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”).

Brugerens login oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre medmindre andet er anført på produktet. Brugeren skal opbevare loginoplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto. Hvis brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Izabella conculting samt ændre sit password.

6. Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Brugeren og Izabella conculting. Køb af Træn dit mindset til succes og andre online forløb er engangsbetaling, medmindre der vælges betaling i rater. Raterne opkræves ifølge aftale mellem brugeren og Izabella conculting. Brugeren skal udføre betalingen for onlineforløbene via de af Izabella conculting tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel ved hver betalingsdato.

7. Tilpasninger og ændringer Izabella conculting forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for brugeren.

8. Ansvarsfraskrivelse
Izabella conculting er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for den enkelte brugers anvendelse og implementering af forløbets, værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter.

9. Betaling Izabella conculting modtager online betalinger med; Visa, MasterCard, American Express, Discover Card. Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Ved betaling med Visa Electron og MasterCard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen. Alle beløb på hjemmesiden er vist med eller uden moms afhængigt af tjenesten. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK) Izabella conculting benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. Izabella conculting’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

10. Brugers indsats og forpligtelse
For at få optimalt udbytte af forløbet, skal bruger selv være aktiv under og efter forløbet. I den forbindelse skal Bruger aktivt benytte sig af de ydelser Izabella conculting stiller til rådighed og som indgår i forløbet i form af rådgivning, vejledning, workshops, værktøjer mv. Bruger har selv ansvar for at anvende de ydelser, der indgår og stilles til rådighed i forløbet, i praksis. Det er således Bruger, der selv er ansvarlig for opnåelse af sine egne mål og fremgang både under og efter forløbet. I de fælles facebookgrupper gælder der særlige grupperegler. Bruger er forpligtet til at efterleve disse og er bekendt med, at manglende efterlevelse af gruppereglerne i de enkelte fælles facebookgrupper, kan betyde eksklusion af en eller flere af disse grupper. Såfremt Bruger måtte blive ekskluderet af en eller flere grupper, fælles facebookgrupper påvirker ikke brugers adgang til undervisningsmateriale, gruppemøder og hjælp via e-mail samt evt. yderligere ydelser under det købte produkt. Brugeren har ikke ret til adgang til facebookgrupper hvis vilkår ikke opfyldes.

11. Tilbagebetaling af påbegyndt forløb
Efter påbegyndelse af forløb, er der ikke mulighed for hel eller delvis tilbagebetaling for forløbet. Bruger påbegynder et forløb når brugeren har den første indledende samtale, adgang til Facebook gruppen eller har adgang til online forløbet. Såfremt disse tidspunkter ikke er sammenfaldende, vil tidspunktet for, hvornår bruger påbegynder et forløb, være det tidligste af de to nævnte tidspunkter. – Den eneste undtagelse er ved at benytte garantien på KTC, hvor kriterier for garantien er opfyldt.

12. Fortrydelsesret
Der er 14 dages fuld fortrydelsesret på køb via hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår af Izabella conculting ordre. Perioden på 14 dage starter den dag, hvor tilmelding til forløbet er bestilt og betalt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten bortfalder når forløbet er påbegyndt, også selv om dette sker før 14 dage fra bestilling.

13. Reklamationsret
Gælder i henhold til den danske købelov, en reklamationsret på 2 år på varer købt via hjemmesiden.

14. Intellektuel ejendom (IP)
Alt materialet, der gennemgås på onlinekurset, på bootcamps/workshops og i gruppekald, må på ingen måde benyttes i andre sammenhænge uden forudgående skriftligt samtykke fra Adeliin Izabella Wredstrøm fra Izabella conculting.

15. Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. Det sker ved at rette direkte henvendelse til Izabella conculting. For at du kan indgå aftale med Izabella conculting, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, telefonnummer og E-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Izabella conculting opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Izabella conculting har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i Izabella conculting er: Adeliin Izabella Wredstrøm. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos Izabella conculting har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@fizabellainstitute.com

16. Cookies
www.web.izabellainstitute.com og www.izabella-conculting.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig som bruger. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

17. Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.friokonomi.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Izabella conculting’s hjemmeside.

18. Markedsføring
Alle gruppeevents filmes eller optages digitalt, materialet kan bruges til fremtidig promovering og markedsføring.

19. Undervisningsmateriale
Alle gruppeevents/undervisning filmes eller optages digitalt, materialet kan bruges til fremtidig undervisning.

20. Værneting
Eventuelle tvister søges i første omgang løst via dialog med kunden. Tvister som bunder i et erhvervsforhold mellem Izabella conculting’s og Brugeren er underlagt dansk ret med værneting i retskredsen tilhørende københavn, Danmark, hvor Izabella conculting’s har hovedkontor. Tvister som bunder i et forbrugerforhold mellem Izabella conculting’s og brugeren er underlagt dansk ret med udgangspunkt i brugerens værneting og retskreds.


Izabella Consulting 38182714 Else alfelts vej 102, 9 mf 2300 København S, Danmark Info@Izabellainstitute.comForretningsbetingelser.docx